BAKIMLAR

  • Hangi dikim sisteminde olursa olsun, dikilecek fideler dikimden önce hiçbir şekilde güneş ışığına ve sıcağa maruz bırakılmamalı ve kurumalarına engel olunmalıdır.
  • Fidelerin kökleri 7-8 cm kalacak şekilde uçlarınan kesilerek düzeltilmelidir.
  • Fidelerin kökleri kıvrık olarak dikilmemelidir.
  • Dikilen fidelerin kök boğazları toprak seviyesinde olmalıdır.  Köklerin bir kısmı dışarıda (yüzlek) olarak veya kök boğazı toprağın içine gömülü olarak (derin) dikilen fidelerin yaşama şansı yoktur.  İyi eğitilmemiş işçilerle yapılan dikimlerde çok fazla görülen bu dikim hatası, fidelerin tutmamasının başlıca nedenidir.
  • 5. Dikimden hemen sonra bolca can suyu verilmeli, ilk hafta günde 3 kere, ikinci hafta günde 2 kere, daha sonra günde bir defa sulanmalıdır.  İlk sulamaların yağmurlama ile yapılması gerekir.  Bitkiler çiçeklenmeye başlarken damla sulamaya geçilmeli ve bir daha yağmurlama kullanılmamalıdır.
  • Frigo dikimde çiçeklenme ve kol atımı başladığında, çiçekler ve kollar derhal alınmalı ve bitkilerin güçlü bir kök yapısına kavuşması sağlanmalıdır.  İlkbaharda bol miktarda ürün alınması bu şekilde sağlanabilir.  Taze fide dikimlerinde ise çiçeklerin meyveye dönüşmesine izin verilerek erken ürün elde edilir.
  • Çilek üreticiliğinde siyah malç kullanılması hem yabancı otların çıkmasını engellemek hem de toprağa değmeyen temiz meyve elde etmek için gereklidir.  Toprağın daha fazla ısınması ve dolayısıyla daha erken meyve edilebilmesi için şeffaf malç plastiği kullanılması da mümkündür ancak bu durumda yabancı otların çıkması önlenemediğinden bu metod fazla kullanılmamaktadır.
  •  Erkencilik elde etmek için erkenci çeşitlerin kullanılmasının yanı sıra, açıkta yetiştirilen bitkilere göre, cam ve plastik seralarda 40 güne kadar, yüksek plastik tünellerde 20-25 güne kadar ve alçak tünellerde 15 güne kadar daha fazla erkencilik sağlanabilir.
  •  Çilek seralarında havalandırma çok önemlidir.  Plastik ve camın  iç yüzeyinde damlacıklar oluşmadan yapılacak havalandırma, çok soğuk, çok rüzgarlı ve yağmurlu havalarda yapılmamalıdır.  Havanın ısındığı aylarda ise mümkün olduğu kadar havalandırma yapılmalı hatta hava çok sıcak olduğunda tünel sistemindeki plastikler tamamen kaldırılmalıdır.  Zira, tünellerde oluşan yüksek ısı meyve iriliğine engel olan en büyük etkendir.
  • Dikilecek fideler kesinlikle meyveliklerde üretilen fideler olmamalıdır.  Meyveliklerden elde edilen fideler çok zayıf olurlar ve hiçbir zaman tatmin edici bir verim sağlamazlar.  Ayrıca, eski meyvelikten taşınacak olan hastalık riski çok fazladır.